Antologia niemożliwa. Przypadek `Słojów zadrzewnych` Tymoteusza Karpowicza

Nauki humanistyczne

Informacje

Komentatorzy \"Słojów zadrzewnych\" podchodzą do nich albo nieufnie, albo okrężnymi drogami, a autorce książki - dzięki respektowaniu Karpowiczowskiej kategorii \"niemożliwości\" (\"poezja niemożliwa\", \"świat niemożliwy\"), jego teorii metafory i przywiązania do matematycznych \"modeli...

Cena: 28,76
Dostępność: dostępny do tygodnia