Assessment Center

Assessment Center

Assesment center to odpowiedni proces, dzięki któremu można zebrać wszystkie podstawowe informacje odnośnie kandydatów biorących udział w tego typu procesie. Dzięki takiemu procesowi możemy niezwykle dobrze dopasować poszczególne osoby do pewnego stanowiska. W czasie assesment center realizowane są zadania indywidualne i zadania grupowe. Są to różnorodne testy i zadania otwarte, na podstawie których możemy ocenić wiedzę tych kandydatów, ich wiedzę czy cechy osobowości. Wykonywane są też dość często testy kompetencyjne czy testy psychologiczne. Pomagają one uzyskać znacznie więcej koniecznych informacji.