Błogosławiony spośród nas + 2 CD

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

art. Dziecięce

`I woła, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta art. Dziecięce Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen.` Te słowa...

Cena: 8,39
Dostępność: dostępny do tygodnia