Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

E-książki

Informacje

Postawionym celom podporządkowano strukturę pracy, która obejmuje wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Pierwszy rozdział poświęcono teoretycznym aspektom BIZ. Drugi rozdział zawiera omówienie problematyki atrakcyjności inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu...

Cena: 24,07 25,01 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie