Development Center

Development Center

Jedną z nowszych form oceny poziomu kompetencji pracowników jest Development Center. Nie tylko potrafi na ukazanie obszary mocnych oraz słabych stron każdego z pracowników, ale również zespołów lub grup. jest to pomocne w nakreślaniu ścieżki kariery zawodowej. Przeważnie jest przeprowadzany przez firmę zewnętrzną. Polega on na tym, że osoby prowadzące obserwują zachowania pracowników w trakcie wykonywania przygotowanych odpowiednio zadań. z reguły trwa on od 1 do 3 dni. wszystkie firmy stosujące Development Center ma swoje własne zestawy zadań, mające zbadać różne umiejętności.