Język włoski łatwo i przyjemnie

Do nauki języków

Informacje

Punktem wyjścia do wprowadzenia nowych zagadnień językowych jest dialog, na jego podstawie rozwijane są umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego Dialogi są osadzone w autentycznych sytuacjach życia codziennego i uwzględniają leksykę charakteryzującą język współczesny...

Cena: 78,58
Dostępność: dostępny od ręki