Język włoski łatwo i przyjemnie

Do nauki języków

Informacje

język hiszpański zielona góra

Punktem wyjścia do wprowadzenia nowych zagadnień językowych jest dialog, na jego podstawie rozwijane są umiejętności rozumienia tekstu język hiszpański zielona góra słuchanego i czytanego Dialogi są osadzone w autentycznych sytuacjach życia codziennego i uwzględniają leksykę charakteryzującą język współczesny...

Cena: 78,58
Dostępność: dostępny od ręki