Komunistyczny aparat represji wobec Jezuitów prowincji Polski południowej

Religia i religioznawstwo

Informacje

Oddawany w ręce Czytelników tom jest pokłosiem sesji naukowej ,,Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej\", która odbyła się 14 czerwca 2012 r. Jej organizatorami były dwie instytucje: Instytut Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Oddział...

Cena: 33,81
Dostępność: dostępny do tygodnia