Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej

Religia i religioznawstwo

Informacje

Książka poświęcona jest analizie fundamentalizmu muzułmańskiego w Europie. Przedstawiono w niej uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące sytuację muzułmanów europejskich. Wyjaśnienie roli islamu w życiu muzułmańskich społeczności było punktem wyjścia do rozważań...

Cena: 29,04
Dostępność: dostępny do tygodnia