Podręczny słownik ortograficzny języka polskiego

Nauka języków

Informacje

Słownik zawiera:- najnowsze zasady ortograficzne i interpunkcyjne Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, m.in. o łącznej pisowni nie z imiesłowami przymiotnikowymi- odrębne części poświęcone pisowni nazw geograficznych, nazw mieszkańców i etnicznych, imion i nazwisk-...

Cena: 14,93
Dostępność: dostępny od ręki