Śmiertelny bóg Demos

Nauki humanistyczne

Informacje

zaopatrzenie piekarni

(...) Autor przedstawia krytyczną analizę i interpretację demokratycznego pojmowania świata przez ludzi, (...) przedstawiając zaopatrzenie piekarni sprzeczności zawarte w modelu ustroju demokratycznego i negatywną ocenę demokracji nacjonalistycznej i demokracji chrześcijańskiej.

Cena: 19,11
Dostępność: dostępny do tygodnia