Teologia polityczna

Religia i religioznawstwo

Informacje

Czym jest teologia polityczna? Nie łatwo jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Można mówić o co najmniej trzech sensach tego wyrażenia. W pierwszym, szerokim, teologia polityczna to wszelkie znane z historii próby odniesienia porządku politycznego do czynnika religijnego. W...

Cena: 25,36
Dostępność: dostępny do tygodnia