Wielkość świętego Michała Archanioła

Religia i religioznawstwo

Informacje

hotel ze spa mazowieckie

Swojeje duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: \"Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem\".To zdanie hotel ze spa mazowieckie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które...

Cena: 17,25
Dostępność: dostępny do tygodnia