Wśród potępieńczych swarów

Historia

Informacje

Książka niniejsza stanowi pierwszą w literaturze historycznoprawnej próbę omówienia zagadnień dotyczących prawnej strony rozliczeń politycznych w łonie uchodźstwa polskiego w latach II wojny światowej. Traktuje o okolicznościach powstania i działalności Biura Rejestracyjnego...

Cena: 34,58
Dostępność: dostępny od ręki