Zasady Prawa Bożego

zPozostale

Informacje

Juniliusz pochodził z Afryki. Był urzędnikiem na dworze konstantynopolitańskim; pełnił funkcję kwestora. Poproszony o wyłożenie zasad rozumienia Pisma Świętego oparł się na nieznanym dziś dziele niejakiego Pawła Persa i sporządził coś na kształt podręcznika w pytaniach i...

Cena: 16,50
Dostępność: dostępny do tygodnia